ปีใหม่ม้ง

วัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในอำเภอนครไทย สำหรับปีใหม่ม้ง ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ของม้ง ตรงกับปฏิทินไทย คือ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 หรือ ปฏิทินจีน คือ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเวลาระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ญาติพี่น้องได้มาพบปะกัน และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโสและเป็นวันที่หนุ่มสาวในหมู่บ้านจะได้เลือกคู่โดยใช้ลูกช่วงที่ทำจากเศษผ้าเป็นสื่อกลางตามประเพณีของชนเผ่าม้ง นับเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆ เช่น การโยนลูกช่วง, แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน , การแสดง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

แผนที่
Google Map

การติดต่อ