กลุ่มทอผ้าบ้าน อพป.คลองน้ำใส

โรงทอผ้าของกลุ่มอาชีพทอผ้า แหล่งรวมกลุ่มอาชีพช่างทอ ตั้งอยู่ใกล้ ๆ หลุมหลบภัย สมัยก่อนชาวบ้านทอผ้าด้วยทอกี่โบราณ ผ้าที่ได้นำมาใช้ทั่วไปในบ้าน ใช้เป็นผ้าไหว้ผู้ใหญ่ในงานเทศกาลต่าง ๆ จนในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้เริ่มการทอกี่กระตุก โดยสมาคมบำเพ็ญประโยชน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามาสอนการทอกี่กระตุก สอนให้ใช้เส้นไหมประดิษฐ์ ฝ้ายโทเร เริ่มการทอสองตะกอ หลังจากนั้นปีต่อ ๆ มามีอาจารย์จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาสอนการทอแบบ สามตะกอ สี่ตะกอ การปักตัวหนังสือ และสอนมัดหมี่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ กลุ่มทอผ้าได้รับงบประมาณจากนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส สตรีชนบท อบรมการทอผ้าอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ บ้าน อพป.คลองน้ำใส ส่งผ้าทอประกวดที่จังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศผ้าทอ แบบผ้าพื้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดผ้าทอ และได้รับการคัดสรรให้ผ้าทอของกลุ่ม เป็นงานโอทอประดับ ๓ ดาว จนปัจจุบันได้ขึ้นมาเป็นระดับ ๔ ดาว

วีดีโอแนะนำ

Notice: Undefined offset: 1 in C:\xampp\htdocs\view_detail_acttrad.php on line 120
แผนที่
Google Map

การติดต่อ