กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระใหญ่บ้านบก วัดศิริธรรม

พระใหญ่ บ้านบก เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านบก และหมู่บ้านใกล้เคียง ตั้งอยู่ที่ บ้านบก หมู่ที่ 8 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ

วีดีโอแนะนำ

การติดต่อ