เที่ยวบ่อน้ำพุร้อนรมณีย์

น้ำพุร้อนรมณีย์ กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยน้ำพุร้อนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่ที่ 4 บ้านบางกลาง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ มีเนื้อที่ 4 ไร่ โดยมีน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน 5 บ่อ เกิดขึ้นบนที่ราบตามแนวร่องห้วยบางน้ำร้อน อุณหภูมิน้ำผิวดิน 40-63 องศาเซลเซียล (C) น้ำพุร้อนประกอบด้วยแร่ธาตุมากมาย เช่น ซัลเฟต คลอไรต์ ไนเตรต เป็นน้ำพุร้อนที่มีแร่ธาตุผสมอยู่ ชาวบ้านที่มาแช่บอกว่านอกจากหนีความหนาวเย็นของอากาศแล้วยังช่วยรักษาโรค เช่น โรคเหน็บชา โรคไขข้ออักเสบ โรคอัมพฤกษ์ เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณสถานที่บ่อน้ำพุร้อนตำบลรมณีย์ ยังมีศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านมาจำหน่าย ข้อแนะนำการใช้บริการ 1. ควรแช่น้ำในช่วงเช้าตรู่ หรือช่วงเย็น 2. ควรอาบน้ำชำระร่างกายก่อนลงบ่อน้ำพุร้อน 3. การลงแช่น้ำครั้งแรก ควรแช่เท้าทั้งสองข้าง แล้วใช้น้ำสัมผัส แขน ขา เพื่อให้ร่ายกายปรับอุณหภูมิประมาณ 3 นาที 4. ลดระดับตัวลงในน้ำอยู่ที่ระดับเอว รอให้ร่างกายปรับอุณหภูมิ 2-3 นาที จึงค่อยแช่น้ำระดับอก 5. ควรแช่น้ำแร่ ครั้งละไม่เกิน 10-15 นาที 6. หลักจากแช่น้ำพุร้อนแล้ว ควรนั่งพักประมาณ 5 นาที ดื่มน้ำสะอาดเพื่อชดเชยการเสียเหงื่อ ประโยชน์จากการแช่น้ำพุร้อน 1. ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ และปวดข้อตามบริเวณต่างๆ 2. ช่วยกระตุ้นให้การใหลเวียนของโลหิตดีขึ้น 3. ช่วยขับสารพิษออกจากร่ายกาย 4. ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับง่าย ข้อควรระวัง 1. ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น หน้ามืด ใจสั่น วิงเวียนศรีษะ ให้รีบขึ้นจากบ่อทันที หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 2. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนลงแช่น้ำ

วีดีโอแนะนำ
แผนที่
Google Map

การติดต่อ