ขี่จักรยานเที่ยวทุ่งนาคูขวาง

พูดคุย และรับรู้เรื่องราว เกร็ดความรู้ของชิ้นงานเหล่านั้นจากชาวบ้านที่ฟังแล้วแปลกใหม่ น่าสนใจ ตามวิถีชีวิตชาวมอญบ้านบ่อทอง ปั่นจักรยานเยี่ยมชมทุ่งนา การทำการเกษตรต่างๆ และไหว้พระทำบุญ เลือกซื้อของฝากล้ำค่าของชาวมอญที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อทอง

แผนที่
Google Map

การติดต่อ