ท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติ ณ วัดประชาโฆสิตาราม

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถสมเด็จ พระราชดำเนินเททองพระประธานปฏิมากรในพระอุโบสถรวมทั้งได้พระราชทานพระปรมาภิไธย ย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานหน้าบันพระอุโบสถของวัดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นพิกุลด้านทิศตะวันออกหน้าอุโบสถหลังใหม่

วีดีโอแนะนำ
Google Map

การติดต่อ