สรงน้ำเปลี่ยนผ้าไตรหลวงปู่สรวง

วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือ "หลวงพ่อพุฒ วายาโม" เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา และเจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุต ได้นำคณะศิษยานุศิษย์ของ "หลวงปู่สรวง" ซึ่งส่วนมากเป็นชาวไทย ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ที่มีเชื้อสายเขมรโบราณ ประมาณ 10,000 คน รวมทั้งพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำ และเปลี่ยนผ้าไตรหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทย–กัมพูชา ในเขตอีสานใต้ ที่มีเขตแดนติดอยู่กับประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ ได้มีการอัญเชิญสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวง ซึ่งบรรจุในโลงแก้ว นำลงมาจากศาลาที่ตั้ง โดยคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันแห่โลงแก้วบรรจุสรีระสังขารรอบศาลาธม 3 รอบ ต่อมาได้นำโลงแก้วเข้ามาในศาลาธม ประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าไตรหลวงปู่สรวง ซึ่งมีคณะสงฆ์และประชาชนจำนวนมากร่วมกันสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พระครูโกศลสิกขกิจ กล่าวว่า ผ้าไตร ประกอบด้วย ผ้าสบง ผ้าจีวร อังสะ ซึ่งผ้า 3 ผืนนี้ คณะสงฆ์วัดไพรพัฒนา ได้ร่วมกันน้อมแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ คือ หลวงปู่สรวง ซึ่งร่างกายหรือสังขารที่ไม่เน่าเปื่อย สถิตในโลงแก้ว เป็นการเปลี่ยนผ้า ซึ่งเปรียบเสมือนการป้องกันและปกป้องร่างกาย มิให้เป็นที่น่ารังเกียจ อย่างไรก็ตาม อานิสงส์ของการถวายผ้าไตรจีวร เมื่อเกิดมาในภพภูมิใด ก็จะมีเสื้อผ้าเครื่องอาภรณ์สวมใส่ ซึ่งการเปลี่ยนผ้าไตรหลวงปู่สรวง จะดำเนินการโดยคณะศิษย์ที่ใกล้ชิด และมีการปิดผ้าม่าน มีเฉพาะศิษย์ที่เป็นชายเท่านั้น ที่มาร่วมกันเปลี่ยนผ้าไตร ซึ่งการเปลี่ยนผ้าไตรนี้ได้ทำติดต่อกันมาปีนี้เป็นปีที่ 14 แล้ว และปรากฏว่ามีประชาชนและลูกศิษย์หลวงปู่สรวงจากทั่วประเทศมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก จากนั้นจะนำโลงแก้วขึ้นไปตั้งไว้บนที่เดิม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปกราบไหว้บูชาต่อไป

แผนที่
Google Map

การติดต่อ