รำตรด

รำตร๊ด เป็นประเพณีการละเล่นของชาวเขมรถิ่นอิสานใต้ ใช้เล่นได้ในทุกกิจกรรมรื่นเริงบันเทิง ตลอดปี

วีดีโอแนะนำ
แผนที่
Google Map

การติดต่อ