เทศกาลกินข้าวใหม่

เทศกาลกินข้าวใหม่ เป็นประเพณีชาวม้งที่นำข้าวใหม่กำลังจะแก่ มาคั่ว และปรุงอาหาร แล้วเซ่นไหว้แก่ผีบรรพบุรุษ ก่อนที่ทุกคนจะได้กินข้าวใหม่หลังจากนั้น หากประเพณีที่ดีงามบ่งบอกถึงมีอยู่ของชาติพันธ์ ชาวบ้านที่นี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านต่อไป

วีดีโอแนะนำ