งานสมโภชน์หลวงพ่อโต อยู่ปริวาสกรรม

งานสมโภชน์หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระศรีสรรเพชญ์ที่ 8 (พระพุทธเจ้าเสือ) พระมหากษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2242 โดยชาวบ้านจากหมู่ที่บ้านต่าง ๆ จะร่วมกันจัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี โดยมีมหรสพจัดแสดง 2 คืน ในตอนเช้าจะทำบุญตักบาตรปิดทองพระประธานคือ หลวงพ่อโต “อยู่ปริวาสกรรม” วัดโพธิ์ประทับช้าง จัดขึ้นในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี โดยมีระยะเวลาจัดงานครั้งละ 10 วัน มีพระสงฆ์และสามเณรคราวละประมาณ 200 รูป และผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาบวชชีพราหมณ์ โดยการนุ่งขาวห่มขาว ประมาณ 300 คน ซึ่งในระหว่างอยู่ปริวาสกรรม ผู้ที่บวชชีพราหมณ์ จะต้องถือศีล 8 (ทานอาหาร 2 มื้อ ) นั่งสมาธิ เดินจงกรม เพื่อทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ โดยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะร่วมกันทำน้ำปาณะมาถวายผู้อยู่บริวาสกรรม และในตอนเช้าก็จะร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ทุกวันซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามที่มีการดำเนินกิจกรรมมาทุกปี

การติดต่อ