พิธีเลี้ยงผีหมอ

เป็นพิธีสื่อสารกับผีบรรพบุรุษตามความเชื่อ ซึ่งมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีไหว้ครู ถวายเครื่องเซ่นไหว้ ดอกไม้ธูปเทียน อาหาร คาวหวาน เป็นการแสดงออกถึงความเคารพศรัทธา ผีบรรพบุรุษ ไปถึง ผีสางเทวดา ผีบ้าน ผีเรือน ที่ปกปักษ์รักษาหมู่บ้าน จากนั้นจะมีการร่วมกัน จัดกิจกรรมรื่นเริง ร้องรำทำเพลง ด้วยดนตรีอีสานพื้นบ้านพิณแคน เชื่อว่าการบูชาผีสางเทวดา ผีบรรพบุรุษ ให้มีความสนุกสนาน รื่นเริง และจะส่งผลให้ คนในหมู่บ้าน มีความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัย และทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำนาได้ผลผลิตงอกงาม

แผนที่
Google Map

การติดต่อ