ประเพณีห่มผ้าหลวงปู่โต

พระพุทธวัชรมงคล เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน ณ เชิงเขาบริเวณวัดคีรีวงก์ ซึ่งพระพุทธวัชร มงคล เป็นพระนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ภายในองค์พระมีพระบรมสารีริกธาตุ (พระธาตุของพระพุทธเจ้า) บรรจุไว้ ซึ่งหลวงปู่ทิม (พระครูปัญญาพัชรคุณ) เจ้าอาวาส ได้มาจำนวนหนึ่ง ชาวบ้านบริเวณนั้น ต่างเล่าลือถึงความมหัศจรรย์ และในช่วงตรุษจีนของทุกๆ ปี จะมีประเพณีห่มผ้าหลวงปู่โต โดยการแห่ผ้าจีวรขนาดใหญ่จากด้านล่างขึ้นไปบนเชิงเขา ที่พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่

วีดีโอแนะนำ
แผนที่
Google Map

การติดต่อ