เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่า เพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ โดยเดินลัดเลาะไปตามแนวป่า ผ่านไร่กาแฟ น้ำตก และม่อนเฟิร์น ซึ่งจะได้พบเจอกับความอุดมบูรณ์ของป่าไม้ พรรณไม้ ต่างๆ ที่ไม่เคยพบเจอที่ใด โดยใช้เวลาเดินทางไป-กลับ ประมาณ 2 ชั่วโมง

แผนที่
Google Map

การติดต่อ