แกงกล้วยไก่บ้าน

เสน่ห์ อาหาร บ้านดงมัน มีวัฒนธรรมการกินชาวสุรินทร์ถิ่นภาษาเขมรสุรินทร์ มีเอกลักษณ์การรับประทานอาหาร เฉพาะถิ่น ตามฤดูการ เช่น ปลา กบ เขียด อึ่งอ่าง แย้ แมลงบางชนิด และผักพื้นบ้านต่างๆ ตลอดจนการถนอมอาหารไว้กินนานๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต อาหารที่เป็น อัตลักษณ์สำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ

วีดีโอแนะนำ
แผนที่
Google Map