กาละแม

เป็นขนมโบราณ มีกรรมวิธีในการทำค่อนข้างใช้เวลานาน ปัจจุบันจึงหารับประทานยาก เหมาะสำหรับเป็นของฝากของทานเล่น

แผนที่
Google Map

การติดต่อ