แกงหน่อส้ม

แกงหน่อส้ม คือแกงหน่อไม้ดองใส่หมูสามชั้นและใส่ปลาร้าแกล้มด้วยผักสดชนิดใบ เช่น ยอดกระถิน ผักชี ผักแว่น นิยมรับประทานเป็นอาหารในชีวิตประจำวันและในงานพิธีกรรม โดยเฉพาะงานเสนเรือน เป็นอาหารคาวที่ขาดไม่ได้ เป็นอาหารที่ต้องทำเพื่อนำไปเซ่นผีบรรพบุรุษในวันเสนเรือน

แผนที่
Google Map

การติดต่อ