คั่วเนื้อคั่วปลา

การถนอมอาหาร โดยนำเนื้อปลา เนื้อหมู มาผสมเครื่องเทศ ปรุงรส และคั่วในกะทะจนหอม นำมารับประทานกับผักสด

การติดต่อ