ห่อข้าวหลวง

ห่อข้าวหลวง ข้าวเหนียวอุ่น ๆ ที่ห่อด้วยใบตองจากธรรมชาติ ให้กลิ่นหอมน่ากิน

Google Map

การติดต่อ