แกงขี้เหล็ก (สลออัญกัล ), แกงกล้วย (สลอเจ๊ก, ตำมะเขือ (เบาะตร๊อบ)

อาหารพื้นถิ่นบ้านโชค หมู่ที่ 3 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อ ของชุมชนคือ แกงขี้เหล็ก (สลออัญกัล ), แกงกล้วย (สลอเจ๊ก, ตำมะเขือ (เบาะตร๊อบ) วัตถุดิบที่ใช้จะเป็นวัตถุดิบที่มีในชุมชน เช่น ขี้เหล็ก อีออม ไก่บ้าน กล้วยน้ำว้า มะพร้าว เป็นต้น

วีดีโอแนะนำ
Google Map

การติดต่อ