ปลาส้มบ้านสองหนอง

บ้านสองหนอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่หลากหลายชนิด ส่วนใหญ่บ้านจับปลาตะเพียนได้เป็นจำนวน ถ้ารับประทานไม่หมดในแต่ละวัน ปลาจะเน่าเสีย ชาวบ้านจึงหาวิธีการถนอมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการนำปลามาทำปลาร้า ปลาแดดเดียว และปลาส้ม ซึ่งชาวบ้านสองหนองนิยมการนำปลามาถนอมอาหารด้วยการทำเป็นปลาส้มเป็นตัว วิธีการทำก็จะหมักปลากับเกลือ ผสมด้วยข้าวเหนียว ส่วนผสมตามสัดส่วน ที่คาดคะเนตามความเหมาะสมระหว่างเกลือกับ เนื้อปลา จัดเก็บใส่ภาชนะ ทิ้งไว้ 2-3 วัน นำมา บริโภคดิบ รับประทานด้วยเครื่องเคียง พริก ขิง ตะไคร้ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันสาธารณสุขได้ออกมารณรงค์ให้ทุกครัวเรือนบริโภคอาหารที่ทำสุกใหม่ และไม่ควรทานอาหารสุกๆดิบๆ เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ

วีดีโอแนะนำ
Google Map

การติดต่อ