กล้วยบวชชี

กล้วยบวชชี : ชุมชนบ้านโนนสูงน้อย มีการปลูกกล้วยไว้สำหรับรับประทานในคาเรือน ทั้งตามท้องไร่ ท้องนา ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย ได้ผลผลิตดี จากการปลูกกล้วยที่มีในชุมชน จึงเป็นที่มาของ เมนูของหวาน “กล้วยบวชชี” โดยกล้วยที่นำมาทำเมนูของหวานนี้ เป็นวัตถุดิบที่มีในชุมชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน อยู่แบบเครือญาติ เปรียบเสมือนเครือกล้วยที่เหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียว

แผนที่
Google Map

การติดต่อ