ห่อหมกเห็ด

ห่อหมกเห็ดเป็นอาหารพื้นถิ่น ซึ่งบ้านคลองหัวช้างมีการปลูกเห็ดเยอะมากจึงสามารถรังสรรเมณูนี้ขึ้นมาโดยใช้วัตถุดิบในชุมชน ปลอดภัยแน่นอน

แผนที่
Google Map

การติดต่อ