ข้าวเฮียง

ข้าวเฮียงเป็นขนมพื้นบ้านสมัยก่อนจะทำในช่วงเทศกาลหรืองานบุญต่างๆ เพื่อถวายพระสงฆ์และทำเลี้ยงแขกที่มาเยือน และอุทิศส่วนกุศลหาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นของฝากของที่ระลึก

แผนที่
Google Map

การติดต่อ