ส้มตำ

ส้มตำ เป็นอาหารที่รับประทานกันมากในภาคอีสาน โดยน ำมะละกอ ดิบที่ขูดหรือสับเป็นเส้น มาตำในครกกับมะเขือเทศลูกเลก็ มะกอก พริก กระเทียม นา ้ปลาร้า ปรุงรสเพิ่มด้วยมะนาว ปนูา ดอง มีรสเปรีย้ว เผ็ด และออกเค็มเลก็น้อย เรียก "ส้มตา ปลา ร้า"หรือ "ส้มตา ลาว"นิยมกินกบัข้าวเหนียว โดยมีผกัสดเช่น กะหลา ่ปล ี ถวั่ฝักยาว เม็ดกระถิน เป็นเครื่องเคียง

Google Map

การติดต่อ