ข้าวเจ็กเชย

ข้าวเจ็กเชย ราคากิโลกรัมละ 100 บาท จังหวัดสระบุรีมีประวัติการปลูกข้าวมาเป็ฯเวลายาวนานเพราะเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาพกลาง เป็นชุมชนการค้าขายสินค้าเกษตรต่างๆ จากพื้นที่ที่ได้รับน้ำจากลุ่มน้ำป่าสัก ข้าวเจ๊กเชยนำมาปลูกในพื้นที่อำเภอเสาไห้ จากการที่ชาวบ้านนำข้าวมาแลกสินค้า ได้แก่ เกลือ กะปิ น้ำปลา หอม กระเทียม ที่บริเวณท่าเจ๊กเฮง พ่อค้าคนจีนที่มีน้องชาย ชื่อเจ๊กเชยคอยควบคุมดูแลการแลกสินค้า และสนใจข้าวพันธุ์ก้นจุด จึงแนะนำให้ชาวนานำไปปลูกขยายผลผลิตแล้วนำมาแลกสินค้ากับเจ๊กเชย ต่อมาชาวนาจึงเรียกข้าวพันธุ์นี้ว่า “ข้าวเจ๊กเชย” จนเป็นที่รู้จักจากปากต่อปาก พ่อค้าเรือหลายคนนำสินค้าข้าวนี้ไปขายถึงอยุธยา เป็นข้าวหุงขึ้นหม้อ รสชาติดีไม่ออ่น ไม่แข็งจนเกินไป เก็บไว้ค้างคืนไม่บูด

วีดีโอแนะนำ
แผนที่
Google Map

การติดต่อ