กล้วยบวชชี

กล้วยบวชชี : ด้วยในชุมชน “ไทดงน้อย” มีการปลูกกล้วยไว้ทุกหลังคาเรือน ทั้งตามท้องไร่ ท้องนา จึงเป็นที่มาของ เมนูของหวาน “กล้วยบวชชี” โดยกล้วยที่นำมาทำเมนูของหวานนี้ ก็ซื้อจากชุมชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน อีกช่องทางหนึ่ง

แผนที่
Google Map

การติดต่อ