ข้าวต้มมัดใบมะพร้าว

ชาวบ้านไพรพัฒนา นิยมห่อข้ามต้มมัดเพื่อทำบุญ ในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแซนโฏนตา ชาวบ้านจะนำอันซอม ไปใช้ประกอบในพิธีกรรมแซนโฏนตา ทำบุญเดือน 10 ทำเพื่อเซ่นผีปู่ย่าตายาย ตามความเชื่อของชาวเขมร ที่ว่าเมื่อถึงเดือนเทศกาลแซนโดนตาแล้วต้องทำพิธีแซนโดนตา ถ้าใครไม่ทำพิธีนี้ผีปู่ย่าตายายจะสาปแช่งให้ทำมาหากินไม่ขึ้น อันซอม หรือข้าวต้มมัดจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เพื่อประกอบพิธีกรรม แต่ละครัวเรือนจะห่อข้าวต้มมัดจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเพื่อใส่ใน บายตะเบิ๊ดตะโบร เพื่อนำไปวัด และบายเบ็ญไว้สำหรับโฎนตาที่บ้านเรือนของตน และเตรียม กันจือเบ็น(กระเชอเบ็น) ไปที่บ้านพ่อแม่ของตนหรือที่บ้านบรรพบุรุษเรียกว่า จูนกันจือเบ็น (ส่งกระเชอเบ็น) การห่อข้าวต้มมัดจำนวนมาก ส่วนใหญ่ชาวบ้านนิยมห่อเองไม่นิยมซื้อหาในตลาด การห่อข้าวต้มจะต้องช่วยกันทั้งคนเฒ่าคนแก่ และบุตรหลาน จะได้เห็นบรรยากาศการล้อมวงห่อข้าวต้มพร้อมฟังเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ พบปะพูดคุยกัน เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น กว่าจะห่อข้าวต้มจนแล้วเสร็จ รอต้มข้าวต้มจนสุกใช้เวลาไม่น้อย นับเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

แผนที่
Google Map

การติดต่อ