ต้มไก่ใบมะขามอ่อน

ไก่บ้านต้มใบมะขามอ่อน เป็นอาหารพื้นถิ่น ที่อยู่คู่กับสังคมชนบทมาช้านานแล้ว เพราะโดยทั่วไปชาวบ้านมักมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัว โดยเฉพาะไก่พื้นบ้าน สมัยก่อนต้มไก่บ้านถือเป็นเมนูที่ใช้เลี้ยงแขกในโอกาสสำคัญ เช่น ต้อนรับญาติพี่น้องหรือบุคคลสำคัญที่มาเยี่ยมเยือน งานบุญ หรือประเพณีลงแขกต่างๆ

วีดีโอแนะนำ
แผนที่
Google Map

การติดต่อ