แกงกล้วย

เป็นอาหารพื้นถิ่นเขมรอีสานใต้ ให้กล้วยเป็นวัตถุดิบแกงกับไก่บ้าน หากินได้ในโอกาสสำคัญๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน เป็นต้น

วีดีโอแนะนำ
แผนที่
Google Map

การติดต่อ