กะหรี่ปั๊บ

กะหรี่ปั๊บสมุนไพร เป็นอีกผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน กะหรี่ปั๊บสมุนไพรเพื่อการบริโภค มีรสชาติอร่อยเฉพาะตัว มีส่วนผสมจากสมุนไพรที่หาได้ภายในชุมชน

แผนที่
Google Map

การติดต่อ