ตำเมี่ยง

ตำตะไคร้อ่อน ใส่ปลาร้าสุก แนมด้วยผักสดต่างๆ เช่น มะเขือเปราะ มะเดื่อ ถั่วฝักยาว ใบชะพลู

แผนที่
Google Map

การติดต่อ