น้ำพริกเห็ด

เป็นเห็ดป่าตามฤดูกาลเช่นเห็ดระโงก เห็ดไค เห็ดต่างที่ขึ้นตามป่า มาย่างไฟอ่อนให้สุกจะจะได้ความหอมของเห็ดและมาตำผสมกับพริกคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าจะมีความแช่บนั่วและหากินได้อยาก..แบบนี้ต้องลอง

การติดต่อ