แกงแค

“แกงแค” เป็นอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือ เป็นแกงที่ประกอบไปด้วยผักหลายชนิด โดยจะมีเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยหนึ่งอย่าง แต่ที่นิยมจะเป็นแกงใส่เนื้อไก่และจะเรียกชื่อแกงแคตามชนิดของเนื้อสัตว์ที่ใส่นั้น เช่น แกงแคไก่ แกงแคชิ้นงัว (อ่าน “แก๋งจิ๊นงัว”) แกงแคปลาแห้ง (อ่าน “แก๋งแคป๋าแห้ง) แกงแคนก แกงแคกบ แกงแคชิ้นแห้ง (อ่าน “แก๋งแคจิ๊นแห้ง”) เป็นต้น แกงแคจะใช้ถั่วเน่าแทนกะปิ จะทำให้มีกลิ่นหอม ผักที่ใช้ที่ขาดไม่ได้ คือ ผักเผ็ด ตำลึง ชะอม เห็ดหูหนูดำ จะข้าน (เครื่องเทศพื้นบ้าน) หวายอ่อน ถ้าแกงในฤดูหนาวจะมีผักแปลกๆ คือ ขี้หูด ถั่วแปบ ความหลากหลายของผักทำให้แกงมีรสชาติหลายรสรวมกันทั้งผักเย็น เช่น บวบ ตำลึง ผักร้อน ใบกะเพรา ใบพริก ความเหนียวนุ่มของผักแต่ละชนิดทำให้แกงแคเกิดความอร่อย นำแกงจะเผ็ด เพราะผักบางอย่างมีรสเผ็ด แกงแคเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยาเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวาน

วีดีโอแนะนำ
Google Map

การติดต่อ