เมนูอาหารพื้นถิ่น

มาบ้านเขานาแล้ว ต้องมาชิมอาหารพื้นถิ่นคนในชุมชน ที่มีการผสานวัฒนธรรมของชุมชนไทยพุทธ และมุสลิม โดยมีการถ่ายทอดออกมาเป็นเมนูอาหารที่มีรสชาติเฉพาะตัว และแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างชัดเจน

วีดีโอแนะนำ
แผนที่
Google Map