ยำกุ้งส้มกระทงทอง

. SECRET เมนูเด็ด อาหารพื้นถิ่น ทางด้านเมนูเด็ดด้วยจังหวัดพิจิตรมีความขึ้นชื่อเรื่องอาหารแปรรูปที่ใช้ปลาเป็นส่วนประกอบ และอำเภอโพธิ์ประทับช้างก็มีพืชที่มีความเป็นเอกลักษณ์คือส้มโอ ชุมชนจึงนำสองอย่างนี้มารังสรรค์ปรุงแต่งเป็นเมนูอาหารชนิดใหม่และเข้ากันได้อย่างลงตัวคือเมนู ส้มโอกระทงทอง ที่มั่นใจว่านักท่องเที่ยวจะชื่นชอบในเมนูอาหารนี้ เพราะคนทำตั้งใจคิดและพิถีพิถันอย่างมากในการปรุงเมนูนี้

แผนที่
Google Map

การติดต่อ