หัวโขนภูเตศวร

จุดเริ่มต้นของการทำหัวโขน เริ่มจากการเข้าไปเรียนในวิทยาลัยในวัง แนวอนุรักษ์ศิลปะไทยช่างสิบหมู่ ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นว่า หากไม่อนุรักษ์การทำหัวโขนไว้นับวันจะสูญหายไป หลังเรียนจบได้รวมกลุ่มทำหัวโขนฝากร้านเพื่อนจำหน่ายในสวนจตุจักร กรุงเทพฯ เพราะเห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมซื้อ แต่วางขายได้ประมาณ 6 เดือน ปรากฏว่าขายได้เพียง 1 ชิ้น แม้ลูกค้าชมว่าสวยแต่มักบ่นว่ามีราคาแพง ในปี 2543 มีโอกาสได้ออกงานกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก ตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งได้รับเชิญไปสาธิตในงานนิยมไทย ที่สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ ซึ่งมีลูกค้าสนใจจำนวนมาก มียอดจำหน่ายและสั่งซื้อประมาณ 1,000 ชิ้น จึงตัดสินใจย้ายกลับบ้านเกิด มาตั้งชื่อกลุ่ม “ภูเตศวร” จัดทำหัวโขนจิ๋ว โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อนามปากกาของ “อาจารย์แม้ว” ประพนธ์ วิพัฒนพร นักเขียนชื่อดังที่นับถือมานาน เพื่อเป็นสิริมงคล และหมายถึงพระศิวะเจ้า ผู้ทรงเป็นมหาเทพสูงสุดของศาสนาพรหมณ์ด้วย “หัวโขน” เป็นงานศิลปะชั้นสูง ใช้สวมครอบศีรษะปิดบังส่วนหน้าของผู้แสดงโขน เป็นศิลปะประเภทประณีตศิลป์ที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างวิจิตรตระการตาตามแบบช่างไทย มีรูปลักษณะสวยงาม ถือเป็นงานศิลป์คู่วิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน

วีดีโอแนะนำ
แผนที่

การติดต่อ