กล้วยฉาบ

กล้วยฉาบ จำหน่ายราคาถุงละ 10 บาท กล้วยของคนในชุมชนปลูกเอง

วีดีโอแนะนำ
Google Map

การติดต่อ