หมวก

หมวกจากไหมพรมทอมือ ถักทอสร้างสรรค์ลวดลายออกมาให้เป็นแบบแฟนซีตามจินตนาการ หลากหลายรูปทรง เพิ่มสีสันและลวดลายแปลกใหม่อยู่เสมอ เป็นหมวกไหมพรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านขามป้อม เหมาะสำหรับใส่กันหนาว หรือจะใส่เป็นแฟชั่นก็มีไลฟ์สไตล์แปลกใหม่สะดุดตา

Google Map

การติดต่อ