ไม้กวาดป้านวย

ไม้กวาดป้านวย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สื่อให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่แท้จริง เป็นหัตถกรรมที่เกิดขึ้นด้วยความปราณีต เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ใช้ ใช้ได้นานทนทาน แต่ละมัดของดอกอ้อ จึงเต็มไปด้วยความแข็งแรงทนทาน price : 70

การติดต่อ