เข็มกลัดดอกลำดวน

เป็นของฝาก เป็นเข็มกลัดแสดงถึงสัญญาลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ

แผนที่
Google Map

การติดต่อ