น้ำตาลมะพร้าว

น้ำตาลมะพร้าว สัมผัสภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้วัตถุดิบหลัก คือ น้ำหวานจากยอดงวงมะพร้าวที่ผ่านกรรมวิธี การผลิตโดยการเคี่ยวน้ำตาลสดๆจากมะพร้าวแท้ 100% อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

Google Map

การติดต่อ