ส้มโอกวน กล้วยกวน

ผลิตภัณฑ์จากส้มโอ และกล้วย ซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ราคาขายถุงละ 35 บาท

แผนที่
Google Map

การติดต่อ