พวงกุนแจของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์ OTOP แปรรูปจากผ้าพื้นเมืองและผ้าย้อมสีธรรมชาติ เป็นพวงกุญแจรูปสัตว์ ต่าง ๆ เต่า ช้าง เป็นของฝาก ของที่ระลึก และสามารถใช้งานได้จริง

Google Map

การติดต่อ