ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตจากเส้นไหมที่นำไปมัดหมี่เป็นลวดลาย แล้วนำมาย้อมสีธรรมชาติ หรือสีเคมี ขนาด : 1 เมตร ยาว ๒ เมตร ราคา : ผืนละ ๒,๕๐๐ บาท

Google Map

การติดต่อ