โคมไฟไม้ไผ่

ไม้ไผ่และกะลาที่เหลือทิ้งจากการประกอบอาหารและขนมหวานของแม่ค้าในหมู่บ้าน มาประดิษฐ์ เป็นของใช้และที่ระลึก โดยการนำเอาเอกลักษณ์ของชาวอำเภอด่านซ้าย คือ งานประเพณีผีตาโขน มีมีหน้ากากผีตาโขน เป็นจุดเด่น ในการสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์

แผนที่