ผ้าไหม

ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้วย่อมสีธรรมชาติบ้านธาตุน้อย OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีอัฒลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวระดับชุมชน ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนและเกิดการหมุนเวียนเงินในชุมชน กระจายรายได้ให้แก่คนชุมชนแบบยั่งยืน นางสมสนิท ฝากทอง บ้านเลขที่ 27 บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 0880442449

วีดีโอแนะนำ
Google Map