สร้อยข้อมือ

นำเชือกหรือไหมญี่ปุ่นที่เตรียมไว้ มาถักตามลายที่ต้องการ โดยจะใช้สีตามความเหมาะสม โดยการนำเอาอุปกรณ์ที่เตรียมไว้มาช่วยเพิ่มความสวยงาม เช่น ลูกปัดตัวอักษร กระดิ่ง เพื่อเพิ่มลูกเล่น ให้แก่ สร้อยข้อมือ วิธีการสานหรือถัก จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละลวดลาย ลายที่ชาวบ้านถักเป็นประจำ มีวิธีดังนี้ - ตัดไหมญี่ปุ่นให้ได้ความยาวที่ต้องการ 2 เส้น นำไหมญี่ปุ่น 2 เส้น 2 สี ใช้สีส้ม กับสีขาว มาประกบกันให้ได้ 4 เส้น และผูกปม ทำไหมญี่ปุ่นเส้นสีส้มให้เป็นวง นำปลายไหมญี่ปุ่นเส้นสีส้มสอดไว้ใต้เส้นกลางแต่ทับเส้นสีขาวไว้ - นำไหมญี่ปุ่นเส้นสีขาวสอดเข้าไปในวงแล้วดึงเปลี่ยนข้างแล้วทำตามขั้นตอนทำไหมญี่ปุ่นเส้นสีส้มให้เป็นวงโดยสอดใต้เส้นกลางแต่ทับเส้นสีขาวไว้เอาไหมญี่ปุ่นเส้นสีขาวสอดเข้าไปในวงแล้วดึง ทำแบบเดิมไปมา สลับซ้าย - ขวา ตามความยาวที่ต้องการ ราคาจำหน่าย เส้นละ 29 บาท

Google Map