ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติลายแสงแรก

แหล่งท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัศจรรย์ฝ้ายทอมือชุมชนบ้านซะซอม ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม

วีดีโอแนะนำ
แผนที่
Google Map

การติดต่อ

img Papawarin 2019-08-15