กรงนก

อาชีพทำกรงนกนี้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบว่า หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงสามร้อยกว่าคนนั้น ก็สามารถผลิตกรงนกที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ออกมาได้อย่างสวยงาม และเป็นที่ถูกใจของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ก็ด้วยฝีมืออันประณีตและภูมิปัญญาที่ได้สั่งสมมาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง จึงทำให้ชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถผลิตผลงานออกมาให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าได้เป็นอย่างดีโดยวัสดุอุปกรณ์หรือวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ทำกรงนกในสมัยก่อนนั้นสามารถหามาได้โดย ง่าย เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น

Google Map

การติดต่อ