ปลาทะเลแดดเดียว

1. มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนำเสนอหรือเรื่องราวที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ปลาทะเลแดดเดียวได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุกล่อง เนื่องจากพื้นที่ตลาดล่างอยู่ติดชายทะเลมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ชาวประมงสามารถจับปลากุแลได้จำนวนมากทำให้ราคาตกต่ำ เนื่องจากสินค้าล้นตลาด เลยนำปลากุแลมาตากแดดให้แห้ง และนำไปทอดกรอบ ปรุงรส จนได้ปลาทะเลแดดเดียวที่มีรสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพ 2. มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ใช้กล่องพลาสติกใสพร้อมฝาปิดอย่างดี เพื่อทำให้มองเห็นปลาทะเลแดดเดียวและป้องกันการปนเปื้อน 3. มีความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐาน คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเน้นความสะอาดและสดใหม่ โดยปลาได้ผ่านกระบวนการล้างจนสะอาดและแลกระดูกออก นำมาตากแดดและทอดกรอบจนสุก พร้อมปรุงรสชาด ทุกขั้นต้องใส่ถุงมือและหมวกทุกครั้งป้องกันการปนเปื้อน และสถานที่ต้องสะอาดปิดมิดชิดป้องกันแมลงต่างๆ 4. ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตซ้ำได้ปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน กระบวนการผลิตจะมีการใช้วัตถุดิบดีมีคุณภาพสดใหม่และเครื่องปรุงต้องมีการชั่งตวงให้ได้ในปริมาณเดิมเพื่อทำให้ได้คุณภาพคงเดิม รสชาติอร่อย 5. มีช่องทางการตลาดพร้อมข้อมูลสินค้าที่จำหน่ายในชุมชน นอกชุมชน หรือออนไลน์ ปัจจุบันปลาทะเลแดดเดียวได้วางจำหน่ายที่ร้านอาหารชายทะเล และตลาดนัดในชุมชน

Google Map

การติดต่อ